Sokudo.pl | Karate WKF Sokudo.pl | Karate WKF

Klub Sportowy SOKUDO

Karate Koszykówka Lekkoatletyka

Karate Olimpijskie

Światowa Federacja Karate – World Karate Federation (WKF) jest organizacją pozarządową, która zrzesza ponad 190 krajów. Do Federacji WKF przynależy już ponad 100 milinów zawodników, którzy rywalizują ze sobą na organizowanych prestiżowych zawodach krajowych, kontynentalnych i światowych. WKF jest federacją uznaną w 1999 przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL). Światowa Federacja WKF po około 40 latach rozmów oraz ciężkiej pracy wypracowała przejrzysty i ujednolicony system współzawodnictwa sportowego, którego zasady są zgodne z duchem sportowym. Dzięki temu WKF doprowadziło Karate, jako dyscyplinę sportu poprzez jej włączenie do Programu Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokyo 2020. Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa Sars COV-2 wywołującą chorobę Covid-19 Olimpiada została przełożona na rok 2021.

Jedynym i wyłącznym przedstawicielem Karate WKF od 03.04.2018 r. na terenie naszego kraju jest Polska Unia Karate. Taka decyzja Komitetu Wykonawczego World Karate Federation oznacza, że Polska Unia Karate posiada wyłączne prawo do:
- organizacji i współorganizacji wszelkich zawodów Karate Olimpijskiego według przepisów WKF,

- korzystania z logotypów WKF oraz innych oznaczeń identyfikujących World Karate Federation,
- szkolenia i powoływania sędziów WKF na zawody w Polsce, jak i za granicą,
- reprezentowanie wszelkich kierunków wyznaczanych przez World Karate Federation na terenie Polski

- wszelkich innych działań w imieniu World Karate Federation.

Jedenastomiesięczne starania Zarządu Klubu Sztuk Walk SOKUDO doprowadziły do przyjęcia Naszego Klubu do Polskiej Unii Karate. Mocą uchwały Zarządu Polskiej Unii Karate z dniu 04.11.2020 r. Nasz Klub został przyjęty w poczet klubów członkowskich Polskiej Unii Karate i tym samym jesteśmy jedynym klubem w Powiecie Otwockim będącym oficjalnym przedstawicielem Karate jako dyscypliny sportowej World Karate Federation (WKF). To były długi czas oczekiwań na rozstrzygnięcie naszej przynależności do Polskiej Unii Karate i tym samym przynależność do zdecydowanie największej i najbardziej prestiżowej Światowej Federacji Krate na świecie WKF. Teraz pozostaje nam tylko ciężki trening, ale nie martwimy się o wyszkolenie naszych zawodników ponieważ mamy dostęp do najlepszych szkoleń w Polsce i Europie.

pukwkf

Chcesz zostać partnerem lub sponsorem naszego klubu?
Zapraszamy do kontaktu z nami.