Sokudo.pl | Karate Fudokan Sokudo.pl | Karate Fudokan

Sokudo - Klub Sztuk Walk

Karate i Kobudo

Karate Fudokan

Fudokan wyodrębnił się z innych dyscyplin (stylów) karate, na drodze wieloletnich doświadczeń i poszukiwań. Wyróżnia się łączeniem w sobie tradycyjnych zasad treningowych ze współczesnymi, widowiskowymi formami współzawodnictwa, dając publiczności niepowtarzalne wrażenia estetyczne i sportowe. Karate Fudokan jest oparte na zasadach sztuki walki bez użycia broni. Rozwija ludzkie umiejętności fizyczne i psychiczne do takiego poziomu, że zwycięstwo nad przeciwnikiem jest możliwe bez konieczności walki (przewaga mentalna).

Karate Fudokan wywodzi się z pnia tradycyjnych stylów karate, lecz stanowi odrębną dyscyplinę sportową. O odrębności stanowią różnice w wymogach kwalifikacyjnych (przepisach współzawodnictwa sportowego) oraz zasadnicza odrębność w zakresie organizacyjno sportowym. Obecnie Fudokan jest najprężniej rozwijającym się stylem Karate na świecie.

 

Cechy Karate Fudokan

metody treningowe opracowane są w taki sposób, aby wspierać nie tylko rozwój umiejętności fizycznych, ale i rozwój osobowości osoby ćwiczącej wzmacniając ją psychicznie i zwiększając jej kompetencje interpersonalne, formy współzawodnictwa są bardzo widowiskowe i zapewniają publiczności niepowtarzalne wrażenia sportowe.

Światową organizacją zajmującą się Karate Fudokan jest World Traditional Fudokan Shotokan Karate-do Federation (WTFSKF) z siedzibą w Zurychu w Szwajcarii.Polski Związek Karate Fudokan (PZKF) do 2017 r. był jedyną oficjalną organizacją sportową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zarządzającą dyscypliną (stylem) Karate Fudokan. Od 2015 r. PZKF został włączony do POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE w postaci KOMISJI KARATE TRADYCYJNEGO I FUDOKAN.

Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan Polskiego Związku Karate została powołana do życia odpowiadając na najnowsze zmiany w prawie sportowym zaproponowane przez Ustawodawcę oraz dając wyraz integracji środowiska karate w Polsce, które intensywnie przygotowywało się do rozegrania The World Games w Polsce oraz oczekiwało na decyzję o włączeniu karate do rozgrywek Olimpijskich, Tokio 2020.

Komisja działa w oparciu o regulaminy sportowe karate fudokan oraz karate tradycyjnego. Daje możliwość kontynuacji spuścizny merytorycznej i sportowej dotychczasowego Polskiego Związku Karate Fudokan, a także klubom uczestniczącym w rozgrywkach sportowych wg. regulaminów fudokan  oraz ITKF.

 

Skład zarządu Komisji:

Przewodniczący KKTiF – Shihan Dariusz Bajkowski 7 dan, Warszawa

Wiceprzewodniczący KKTiF – Sensei Mariusz Gawlik 5 dan, Jastrowie

Sekretarz KKTiF – Sensei Waldemar Mazurek 2 dan, Otwock

Siedziba KKTiF PZK:

01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 4A

e-mail: biuro@fudokan.pl

tel. +48 22 664 25 08

www.fudokan.pl


źródło: www.fudokan.pl


 

Chcesz zostać partnerem lub sponsorem naszego klubu?
Zapraszamy do kontaktu z nami.