Sokudo.pl | Treningi Sokudo.pl | Treningi

Klub Sportowy SOKUDO

Karate Koszykówka Lekkoatletyka

Treningi

Chcesz zostać partnerem lub sponsorem naszego klubu?
Zapraszamy do kontaktu z nami.